By František Škvrnda ml.

Maximos z Tyru  (2/2019, ročník 15)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)