Tagged Socrates

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality  (3/2019, ročník 15)

Platón ako Pseudo-Sókratés? Niekoľko poznámok k problematike autorstva filozofického textu v antike  (4/2017, ročník 13)

Je sókratovská starosť o seba aktuálna aj v súčasnosti?  (1/2017, ročník 13)