Tagged science

Johannes Kepler a snehová vločka  (3/2021, ročník 17)

BODYMIND: Niekoľko poznámok ku vzťahu vedy a spirituality  (1/2019, ročník 15)