Tagged polis

Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade  (4/2009, ročník 5)

Politická činnosť je vyvrcholením cnostného života  (4/2010, ročník 6)

Athény a Solón – objavenie zákonov  (4/2011, ročník 7)

Athény a Solón – duch zákonov  (1/2012, ročník 8)