Tagged Philosophy of History

Starosť o dušu a otázky umeleckého diela. Dialóg s Jánom Patočkom  (2/2021, ročník 17)

Patočka a filozofia dejín filozofie  (2/2017, ročník 13)