Tagged literárna veda

Pater Noster súčasného hrdinu literárnych textov  (4/2007, ročník 3)

Textovosť ako intenzívne fungovanie znakov  (4/2010, ročník 6)

Rámy hľadajú nové obrazy (Inovatívne tendencie ženského písania v slovenskej poézii)  (3/2012, ročník 8)

Rozprávka ako nástroj spoločenskej satiry vo francúzskej literatúre 18. storočia: Charles Duclos a jeho Acajou a Zirphile (1744)  (4/2012, ročník 8)

Presnosť? Precíznosť. (Povrch). Paradox. Písanie.  (4/2012, ročník 8)

Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (1. časť)  (1/2014, ročník 10)

Bod a škvrna. Od symbolistického kódu k hľadaniu nového jazyka spirituálnej poézie (2. časť)  (2/2014, ročník 10)

Filozofický text pre deti ako východisko filozofickej diskusie zameranej na rozvoj myslenia a morálneho a sociálneho vedomia dieťaťa  (4/2014, ročník 10)