Tagged language

Kto rozkladá demokraciu? Dariusz Karłowicz a Platónovo podobenstvo o trúdoch  (2/2020, ročník 16)

Poznámky k vzťahu medzi textom a realitou  (1/2020, ročník 16)

L’image de la France et de Paris dans les écrits de Paul Valéry  (1/2019, ročník 15)