Tagged Jan Patočka

Starosť o dušu a otázky umeleckého diela. Dialóg s Jánom Patočkom  (2/2021, ročník 17)

Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA v Patočkově třetím pohybu existence  (1/2020, ročník 16)

Kritika liberálneho chápania ľudských práv u Jana Patočku  (2/2017, ročník 13)

Patočkova reflexia duchovnej krízy súčasnej spoločnosti  (2/2017, ročník 13)

Rozvíjanie problému telesnosti. Merleau-Ponty, Patočka a Barbaras  (1/2010, ročník 6)

Otázky nad Patočkom  (2/2011, ročník 7)