Tagged Ján Duns Scotus

Doctor subtilis  (4/2007, ročník 3)

Muž, o ktorom vieme len málo  (4/2007, ročník 3)

Epistemologické aspekty teológie podľa Jána Dunsa Scota  (1/2008, ročník 4)

Teológia – praktická veda  (4/2008, ročník 4)

Základné znaky metafyziky Jána Dunsa Scota  (4/2008, ročník 4)

Lectura II d. 25 q. un. n. 1 – 99, ed. vat. XIX  (1/2013, ročník 9)