Tagged Hesiod

Hésiodova Pandora ako prvá idea fembota?  (1/2024, ročník 20)

Antropický princíp a predsókratovská filozofia  (3/2021, ročník 17)