Tagged Ethics

Teória lásky Majstra Eckharta. Od henológie k etike II  (3/2020, ročník 16)

Sókratés a Konfucius – spoločné znaky mudrca v európskej a východoázijskej kultúrnej tradícii  (3/2019, ročník 15)

Dialóg Alkibiadés I. a etika ako vzťah k sebe samému  (1/2017, ročník 13)

Duchovné cvičenia. Michel Foucault a Pierre Hadot  (3/2015, ročník 11)