Tagged communication

Realizmus, relativizmus a logická platnosť  (2/2021, ročník 17)

Kierkegaard a Jaspers o tlači, subjektivite a komunikácii, s ohliadnutím na Balzaca  (1/2021, ročník 17)

Fenomén viny v diele Zločin a trest. Existenciálna perspektíva Karla Jaspersa  (4/2020, ročník 16)