From ročník 5

Filozof presnosti – Henri Bergson  (2/2009, ročník 5)

Svedectvo  (3/2009, ročník 5)

Rozpúšťanie skutočnosti  (2/2009, ročník 5)

Francúzska revolúcia v skúmaní mysle  (3/2009, ročník 5)

S dôrazom na sociologický realizmus proti redukcionizmom  (2/2009, ročník 5)

Tri témy pre filozofickú reflexiu  (2/2009, ročník 5)

Amnésis Ladislava Pálmaia  (2/2009, ročník 5)

Desatero – první tři přikázání. Z pohledu psychiatra  (2/2009, ročník 5)

Vstupujem do sveta a svet prestupuje mnou  (2/2009, ročník 5)

Niekoľko poznámok k poetike umenia 60. rokov  (3/2009, ročník 5)

Exotismus umění: skutečnost bez světa. Raný Levinas  (3/2009, ročník 5)

Žena-matka v nacistickom Nemecku  (3/2009, ročník 5)

K problematike prázdnych deskripcií  (3/2009, ročník 5)

Pojem synonymie v teórii filozofického štýlu  (3/2009, ročník 5)

Stratení v melanchólii. Zopár slov o túžbe uniknúť  (4/2009, ročník 5)

Zablúdenie v láske  (4/2009, ročník 5)

Sociálna psychológia profesora Čecha  (4/2009, ročník 5)

Svet ježkov  (4/2009, ročník 5)

Úvodník  (4/2009, ročník 5)

Achilleus verzus Agamemnón alebo počiatky politického myslenia v Homérovej Íliade  (4/2009, ročník 5)

Intersubjektivita ako priestor etického stretnutia medzi Ja a druhým  (3/2009, ročník 5)

Deset těžkých hříchů psychoterapie  (4/2009, ročník 5)

Tvárou v tvár  (3/2009, ročník 5)

Chudobný fenomén. Marion a problém dávania  (4/2009, ročník 5)

Keď do života vstúpi rakovina  (3/2009, ročník 5)

„Men, not Man, inhabit the world“  (4/2009, ročník 5)

Zdroje v nás  (3/2009, ročník 5)

Do obrazu kladiem stopy ľudskej prítomnosti  (4/2009, ročník 5)

Úvodník  (3/2009, ročník 5)