By Peter Takáč

Praktická protofilozofia archaických lyrikov  (3/2019, ročník 15)