By Milan Petkanič

Kierkegaard o sebaláske a pravej láske  (2/2021, ročník 17)

Existenciálna analytika zúfalstva. K slovenskému prekladu knihy S. Kierkegaarda Choroba na smrť  (1/2021, ročník 17)

Nikolaj Alexandrovič Berďajev – na ceste k slobode  (4/2020, ročník 16)

Prebudiť v sebe túžbu po hľadaní zmyslu. Existenciálna analýza a logoterapia Viktora Emila Frankla  (3/2020, ročník 16)