By Milan Petkanič

Prebudiť v sebe túžbu po hľadaní zmyslu. Existenciálna analýza a logoterapia Viktora Emila Frankla  (3/2020, ročník 16)