By Katarína Ihringová

Mýtus a vizuálne umenie  (4/2010, ročník 6)