By Katarína Ihringová

Obrazy nahoty, sna a krutosti  (3/2023, ročník 19)

Inteligencia obrazu a jazyk dejín umenia  (1/2021, ročník 17)

Mýtus a vizuálne umenie  (4/2010, ročník 6)