By Katarína Dženisa Rajtíková

Medzi súčasnou logikou a buddhistickou metafyzikou  (1/2022, ročník 18)