By Ján Uriga

Kvalitatívny prístup  (2-3/2006, ročník 2)

Aj manažér je len človek  (4/2007, ročník 3)

Kultúrna firma  (2/2008, ročník 4)

Svedectvo  (3/2009, ročník 5)