By Daniela Glavaničová

Metajazyk a intertextualita vo filmoch Woodyho Allena  (1/2018, ročník 14)

Úvodník  (4/2017, ročník 13)