Úvodník

Tento Úvodník je netradičný. Je netradičný, pretože jeho autorom nie je iba jeden človek. Je netradičný, pretože – pre nás, ktoré ho píšeme – nie je Úvodníkom, ale skôr Záverom, vyvrcholením a klimaxom našej takmer ročnej práce. V istom slova zmysle však stále zostáva Úvodníkom, pretože reflektuje naše východiská a ideály, s ktorými sme vstupovali do prípravy konferencie.

Na konci marca 2017, presnejšie 23. a 24. marca, sa na pôde Filozofického ústavu Slovenskej akadémie uskutočnil 14. ročník medzinárodnej konferencie Povaha súčasnej filozofie a jej metódy, ktorá je už vo filozofických kruhoch známa ako Mladá filozofia. Pre nás, organizátorky, sa začala konferencia oveľa skôr a do celého projektu sme vstupovali s niekoľkými víziami a predstavami.

Naším hlavným cieľom bolo prinavrátiť zmysel adjektívu „medzinárodná“, ktoré sa v súvislosti s touto konferenciou uvádza a ktoré je zvyčajne zdôvodnené hŕstkou prednášajúcich z Čiech. Z týchto dôvodov sa preferujúcim jazykom konferencie stala prirodzene angličtina a pozvánku na konferenciu sme rozoslali na viac ako 30 katedier a vedeckých pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Náš ďalší cieľ – zvýšenie všeobecnej vedeckej úrovne – predstavoval aj pre nás samé výzvu. Rozhodli sme sa, že prijaté abstrakty podrobíme prísnemu recenznému procesu. Tak sme zredukovali počet potencionálnych prednášajúcich približne o 20 percent. Na základe akceptovaných abstraktov sme vytvorili päť sekcií: Analytic Philosophy, History of Philosophy, Interdisciplinary Overlaps, Continental Philosophy, Ethic and Political Philosophy.

S našimi snahami súvisel aj výber pozvaných prednášajúcich. Zamerali sme sa na to, aby ich plenárne prednášky a odborné zameranie konceptuálne korešpondovalo s väčšinou nasledujúcich sekcií. Mali sme tú česť, že prvý deň otvorila analytickú sekciu maďarská filozofka Zsófia Zvolenszky, ktorá pôsobí na Katedre logiky na Eötvös University v Budapešti a ako Marie Curie Fellow hosťuje na Oddelení analytickej filozofie FiÚ SAV. Zsófia Zvolenszky vystúpila s prednáškou Who is Afraid of Inadvertently Created Fictional Characters? (Kto sa bojí neúmyselne vytvorených postáv?). Fenomén neúmyselne vytvorených fiktívnych (či mýtických) postáv je tvrdým orieškom pre jednotlivé teórie fikcie. V skratke ide o to, že niekedy sa mylne domnievame, že určitý predmet je skutočný (napríklad planéta Vulkán), a potom, čo sa náš omyl preukáže, hovoríme naďalej o danom objekte, no už ako o fiktívnom. Zvolenszky argumentovala, že pre teóriu abstraktného artifaktualizmu (ktorú sama zastáva a obhajuje v množstve článkov) tento fenomén problémom nie je.

Druhý konferenčný deň zas patril Andrému Scalovi z Francúzska, ktorý hosťoval na Oddelení sociálnej filozofie FiÚ SAV. S prednáškou L´ontologie plébéienne de Michel Foucault (Plebejská ontológia Michela Foucaulta) otvoril kontinentálnu sekciu. Scala netradične prostredníctvom Foucaultovej filozofie upozornil na možný vzťah medzi filozofiou a ontológiou prítomnosti. Pracoval s tvrdením, že filozofia je ontológia prítomnosti. Podľa Scalu Michel Foucault definuje filozofiu ako postoj, ktorý je pýtaním sa na to, kým sme. Táto otázka sa nepýta na identitu filozofa, ktorý sa podujal na filozofickú reflexiu, ale na to, čo je plebs – lebo „v človeku to myslí“. Plenárna prednáška odznela vo francúzskom jazyku s prekladom Alžbety Kuchtovej.

Počas dvoch dní odznelo v spomínaných piatich sekciách 46 príspevkov od mladých filozofov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska a Nemecka. Ako organizátorky nás potešil pomerne veľký záujem a návštevnosť jednotlivých sekcií zo strany odbornej verejnosti, študentov, ale aj pedagógov. Príspevky vyvolali zanietenú diskusiu a niekedy aj medzinárodnú polemiku, ktorá pretrvávala do neskorých nočných hodín.

Máme nesmiernu radosť, že práve časopis Ostium pomohol Mladej filozofii sprostredkovať túto živú a zanietenú diskusiu, ktorá sa však tentokrát dostáva k čitateľovi v písanej forme – v podobe kvalitných vedeckých príspevkov.

Daniela Glavaničová, Katedra logiky a metodológie vied FiF UK
Alžbeta Kuchtová, Filozofický ústav SAV
Zuzana Zelinová, Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

Podujatie Mladá Filozofie možno sledovať aj na týchto stránkach:
https://www.facebook.com/mladafilozofia
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/youngphilosophy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *