By Andrej Haršány

Od figúr k pohybu  (1/2019, ročník 15)