By André Scala

Notes sur la genèse du Pli chez Heidegger  (3/2022, ročník 18)

Objem, povrch, hĺbka  (1/2022, ročník 18)

NIETZSCHE, LES VACHES  (2/2018, ročník 14)