000000294│2010

Úvodník
Anton Vydra

Štúdie
Jiři Růžička: Šamanství, léčitelství, moderní medicína a psychoterapie II.

Preklady
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 3. otázka, 1. – 8. článok
Idelle J. Gallagherová: Bergson o uzavretej a otvorenej morálke

Profil
Slávka Démuthová: Česká Danielle Steelová (dielo F. Koukolíka) II.

Esej
Jan Bierhanzi: Mluvící subjekt v Jinak než být: od desintegrace k jedinečnosti

Supplementum
Katarína Ihringová: Mýtus a vizuálne umenie
Marta Dercová: Ako Descartes ponechal telo napospas prírodným vedám
Miroslav Vaško: Wittgensteinova mystická skúsenosť s nevypovedateľným 

Recenzie
Bernadeta Soltészová: Etické otázky v postmodernom priestore
Peter Fraňo: Politická činnosť je vyvrcholením cnostného života
Jiří Růžička: Velký psychologický slovník
Michal Slamena: Na horách nerastú, v poli ich nesejú… ľudské práva
Eva Bednáriková: Slovenský environmentalizmus
Jana Rončáková: Na západe niečo nového
Katarína Vydrová: Dobrý hnev

Art & critique 

Galéria
Petra Ševčíková: Tvorím, lebo hľadám

Recenzie
Monika Kekeliaková: „Vidieť za svoj krtkovský kopček“
Jana Juhásová: Textovosť ako intenzívne fungovanie znakov
Tomáš Piskáček: Cestou k dospelosti