1│201100000030

Úvodník
Reginald A. Slavkovský

Štúdie
Slávka Démuthová: Najfrekventovanejšie konotáty pojmu smrti u mladých dospelých

Preklady
Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 4. otázka, 1. – 3. článok

Profil
Milan Zigo: Svár krutosti a lásky. Vámošova filozofická dizertácia

Supplementum
Ján Mičko: Vyvolenosť. Požehnanie, či záhuba? (Úvahy o vyvolenosti, dobre a zle po druhej svetovej vojne)

Recenzie
Robert Kramár: Epistemologická púť
Miroslava Krajčovičová: Globalizácia po česky
Anton Vydra: Nová otázka o zmysle metafyziky
Tatiana Sabová: Bezpečný prístav

Art & critique

Galéria
Michaela Danková: Rozpoltenosť masky

Recenzie
Jozef Žilinek: A teraz sme v očistci…

InfoScience

S ktorou drogou za mreže?
Černobyľ v kontexte súčasnosti