1│200900000011

Úvodník
Jaroslava Vydrová 

Štúdie
Dezider Kamhal: Wittgensteinovo filozofovanie
Miloš Kriššák: K fenomenológii dotýkania a filozofii lásky
Jiří Růžička: Věc dobra a zla v psychoterapii 

Preklady
Jean-Luc Marion: Francúzsky moment fenomenológie
Robyn Hornerová: Premýšľanie o láske 

Profil
Slávka Démuthová: Oliverova cesta k hudbe (dielo O. Sacksa)
Pavol Trúsik: Kristína Royová – slovenský Kierkegaard? 

Supplementum
Hedviga Marcinková: Metóda diairesis v Platónovom dialógu Sofista (218c – 221b) 

Recenzie
Peter Tavel: Konfrontácia s problémami staroby
Adam Balušík: Čo je filozofia?
Anton Vydra: Divák pred obrazom, divák na obraze
Jaroslava Vydrová: Budúca fenomenológia
Peter Mačaj: Započúvať sa do Merleau-Pontyho
Tatiana Sabová: Jin-jang a rodinná prax
Lucia Čopíková: McGrath verzus Dawkins 

Art & critique 

Galéria
Michaela Fišerová: Ivana Osuská 

Recenzie
Matúš Kyčina: Kto vlastne si?