1│200900000011

Editorial
Jaroslava Vydrová

Research Articles

Dezider Kamhal: Wittgensteinovo filozofovanie
Miloš Kriššák: K fenomenológii dotýkania a filozofii lásky
Jiří Růžička: Věc dobra a zla v psychoterapii

Translations

Jean-Luc Marion: Francúzsky moment fenomenológie
Robyn Hornerová: Premýšľanie o láske

Profile

Slávka Démuthová: Oliverova cesta k hudbe (dielo O. Sacksa)
Pavol Trúsik: Kristína Royová – slovenský Kierkegaard?

Supplementum

Hedviga Marcinková: Metóda diairesis v Platónovom dialógu Sofista (218c – 221b)

Reviews

Peter Tavel: Konfrontácia s problémami staroby
Adam Balušík: Čo je filozofia?
Anton Vydra: Divák pred obrazom, divák na obraze
Jaroslava Vydrová: Budúca fenomenológia
Peter Mačaj: Započúvať sa do Merleau-Pontyho
Tatiana Sabová: Jin-jang a rodinná prax
Lucia Čopíková: McGrath verzus Dawkins

Art & critique

Gallery

Michaela Fišerová: Ivana Osuská

Reviews

Matúš Kyčina: Kto vlastne si?