Úsmevná tragika súčasnosti


Babušiaková, J.: Úsmevná tragika súčasnosti. In: Ostium, roč. 13, 2017, č. 4.


Vendula Chalánková: Venku a vevnitř, Dot Gallery, Bratislava. Kurátor: PhDr. Pavel Urban, PhD. (5. 10 – 31. 10. 2017)

Vizuálna umelkyňa Vendula Chalánková priniesla do bratislavskej Galérie Dot svojský pohľad na novú realitu českej krajiny, ako aj na staré interiéry budov.

Vendula Chalánková je autorka so širokým záberom tvorby: venuje sa maľbe, vyšívaniu, tvorbe komiksov, detských knižiek, navrhovaniu šperkov a hračiek, pričom spoločným menovateľom jej prác je hravosť a vtip, niekedy mimoriadne čierny, často infantilný a pracujúci s gýčom. Koncept výstavy v Dot Gallery berie do úvahy priestor galérie rozdelený na dve samostatné miestnosti. Divák sa tak najprv ocitá „vonku“ zoči-voči lánu kolektorov a následne vstupuje „dnu“ medzi interiéry niekoľkých českých, ale i slovenských budov. Na prvý pohľad môže toto spojenie pôsobiť ako nesúrodé, oba typy prác sú však úsmevnou pozorovateľskou poctou a najmä kritickou sondou do prostredia, v ktorom žijeme.

Hold architektúre
Cyklus lepených koláží námetovo vychádza priamo z priestorov, v ktorých sa autorka pohybuje či pohybovala. Medzi zobrazenými tak nájdeme jej ateliér v brnenskej zbrojovke či miesta, na ktorých vystavovala, a kombinácie vzorov v nich sú stredoeurópskemu oku známe vďaka pozostatkom zariadenia z minulých období. Fascinovaná hrou materiálov a vzorov vytvára geometricky členené náhľady do interiérov a rozličné povrchy imituje doslovne za pomoci rôzne štruktúrovaných dýh a papierov. Záujem o materiálovosť ju sprevádza v rozličných polohách tvorby – pre jej designovú značku a ilustrácie je taktiež charakteristické kombinovanie širokej škály látok či papiera. Vendula Chalánková veľmi citlivo vníma vizuálne pôsobenie dnes už priam historických interiérov a ich necitlivých úprav. Spojenie pôvodných ušľachtilých materiálov a neskorších lacných zásahov je ironickou obžalobou nášho nezáujmu o estetiku priestorov, v ktorých sa pohybujeme, ako aj našej túžby po rýchlych a hlavne nenáročných riešeniach. V týchto intenciách môžeme vnímať i zvolené médium koláže, pre ktorú je charakteristická dôslednosť prevedenia, ktoré kontrastuje s lacnosťou a banálnosťou námetu.

Nová „plodina“ českej krajiny
Maliarska inštalácia Plenér je takisto bytostne spojená so životom autorky. Premenu panorámy českého vidieka tak môžeme sledovať na príklade jej rodnej obce Troudky, v okolí ktorej „vyrástla“ solárna elektráreň. Tento cudzorodý prvok zaberajúci poľnohospodársku pôdu sa stal novou, geometrickou plodinou, meniacou nielen ráz krajiny, ale aj život obyvateľov v nej. Priamo na mieste vzniká cyklus hyperrealistických malieb, doslovne imitujúci kolektory v mierke i farbe, ako aj ich následným rozmiestnením v priestore galérie. V princípe geometrické maľby sú ukotvené v predmetovosti vďaka vizualite súčasných technológií a rozohrávajú s divákom hru na realizmus a abstrakciu. Chalánkovej tvorba je však vždy silne podmienená aj sociálnou interakciou a svoje diela rada dopĺňa osobnými mikropríbehmi a mystifikáciami. Úsmevné konfrontácie umelkyne s dedinskou komunitou len tak mimochodom dopĺňa informácia, že energetické náklady na výrobu jedného kolektora sú vyššie ako jeho celoživotný výnos a odhaľuje tak kritický podtón inštalácie.

Mgr. Jana Babušiaková
jana.babusiakova@gmail.com

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *