By Jana Babušiaková

Úsmevná tragika súčasnosti  (4/2017, ročník 13)

Kde končí svetlo a začína tma  (3/2013, ročník 9)