Tagged virtue

Aristotelova etika ako teleologicko-eudaimonistický obraz sveta a človeka: filozoficko-tematický rozvrh a textová evidencia Ethica Nicomachea I, 1094a 1 – 1097b 21  (4/2021, ročník 17)

Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou?  (4/2017, ročník 13)