Tagged Tolstoj

Dobro v učení grófa Tolstého a F. Nietzscheho (Filozofia a kázanie) – IV. a V. kapitola  (3/2021, ročník 17)