Tagged Terapia

Komunikácia so starými ľuďmi. Metódy validácie  (2/2005, ročník 1)

Teórie starnutia zdôrazňujúce biologický aspekt  (3/2008, ročník 4)

Konfrontácia s problémami staroby  (1/2009, ročník 5)

Validačná terapia  (2/2009, ročník 5)

Keď do života vstúpi rakovina  (3/2009, ročník 5)

Manželské spolužitie a jeho problémy  (1/2010, ročník 6)

Spirituálne formy posilňovania psychoimunity u chorých na AIDS  (2/2013, ročník 9)

Terapeutický potenciál vzťahov z hľadiska dvoch rovín komunikácie  (2/2013, ročník 9)