Tagged Simone Weil

Reflexia rímskej zahraničnej politiky v myslení Simone Weilovej  (1/2024, ročník 20)

Rozpor ako východisko, láska ako smer u Simone Weilovej  (1/2016, ročník 12)