Tagged Shakepseare

Večný Shakespeare  (2/2005, ročník 1)

A predsa Shakespeare  (2-3/2006, ročník 2)

Krása a nesmrteľnosť. O plodení u Platóna a Shakespeara  (1/2007, ročník 3)