Tagged Romans

Reflexia rímskej zahraničnej politiky v myslení Simone Weilovej  (1/2024, ročník 20)