Tagged Psychodiagnostics

Bilingvizmus zo psychodiagnostickej perspektívy: Môže skresliť jazyková úroveň klienta výsledok psychologického testovania?  (4/2019, ročník 15)