Tagged Patočka

Prečo sa ideál modernej vedy zrodil práve v Čechách? (J. Patočka)  (2/2020, ročník 16)

Patočka a filozofia dejín filozofie  (2/2017, ročník 13)