Tagged Milan Špak

Reaktualizácia významu  (1/2015, ročník 11)

Milan Špak v trnavskej Synagóge  (1/2014, ročník 10)