Tagged Mary Sidney Herbert

Rozpravy o životě a smrti: Sidneyovi, Mornay a Shakespeare  (1/2019, ročník 15)

Lady Mary Sidney Herbert a Lady Mary Wroth: labutí píseň a imaginativní svět jako součást rodinného odkazu  (1/2017, ročník 13)