Tagged maľba

Naratívy v novej tvorbe Jaromíra Novotného  (3/2021, ročník 17)