Tagged journey

Cesta ako metafora ľudského života  (4/2023, ročník 19)

Poznámka o Ríme (О Риме) v kontexte Cesty do Florencie (Хождениe во Флоренцию)  (3/2017, ročník 13)