Tagged indecisiveness

Predikcia nerozhodnosti prostredníctvom rezistencie voči zmene, maximalizácii, ľútosti a sebaúcty  (1/2024, ročník 20)