Tagged human

Človek verzus stroj: „strojové učenie“ a jeho vplyv na modernú spoločnosť  (2/2019, ročník 15)

L’ANIMAL DANS COMME UNE BÊTE ET LA PEAU DE L’OURS DE JOY SORMAN  (2/2018, ročník 14)