Tagged guilt

Antropologický a emancipačný rozmer pokánia  (2/2021, ročník 17)

Fenomén viny v diele Zločin a trest. Existenciálna perspektíva Karla Jaspersa  (4/2020, ročník 16)