Tagged Freedom

Cesta ako metafora ľudského života  (4/2023, ročník 19)

Antropologický a emancipačný rozmer pokánia  (2/2021, ročník 17)

Kritika liberálneho chápania ľudských práv u Jana Patočku  (2/2017, ročník 13)

Ciceronov preklad Platónovej Politeie (562c-563e) v spise De re publica (I, 66 – 67)  (3/2015, ročník 11)