Tagged following a norm

Odkiaľ sa vzali pravidlá?  (3/2023, ročník 19)