Tagged Epochal moods

Úzkosť ako kolektívna základná nálada (Grundstimmung) novoveku  (2/2019, ročník 15)