Tagged deep learning (DL)

Turingov vplyv na súčasné učiace sa systémy  (3/2023, ročník 19)