Tagged culture and politics

Medzi kultúrou a politikou. O prekladoch Kierkegaarda do jazykov sveta  (1/2021, ročník 17)