Tagged Cicero

Ciceronov preklad Platónovej Politeie (562c-563e) v spise De re publica (I, 66 – 67)  (3/2015, ročník 11)

Otázka slobodnej vôle v helenistickej filozofii (na pozadí Ciceronovho spisu De fato)  (2/2010, ročník 6)