Tagged Akademické písanie

Poslaním tútora nie je tortúra  (2/2007, ročník 3)

Kreativita v akademickom písaní  (4/2011, ročník 7)